کرونای ایرانی: کرونا با کاسه صبر جامعه ایرانی چه کرد؟!

25 اسفند 1398

مرتضی  درخشان 

الهه  شعبانی اگرچه کرونا به‌ عنوانیک عامل بیرونی بر کشورهایی که تحت تأثیر آن قرار گرفتند تحمیل شد، اما درک این مسئله،چگونگی واکنش به آن، و مدیریت پیامدهای آن یک امر کاملاً داخلی است که تحلیل آن بدوندر نظر گرفتن بستر و بافت پیشینی جامعه میسر نیست. ایران را در نظر بگیرید. رشدمنفی اقتصاد در سال جاری، کاهش شدید درآمدهای نفتی، بحران‌های طبیعی و زیست‌محیطی،بحران‌های اجتماعی، افزایش نارضایتی مردم، تشدید بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت،عدم توانمندی حکومت در مدیریت بحران‌های طبیعی و غیر‌طبیعی، فاجعه‌های انسانی،تشدید تحریم‌ها، ورود ایران به لیست سیاه FATF،و روند نزولی ارزش پول ملی نمونه مسائلی هستند که در سال جاری گریبان‌گیر مردم ودولت شدند. در‌حالی‌که جامعه نفس‌های آخر خود را در این سال پر هیاهو می‌ کشید و ازاین بابت احساس خرسندی می‌کرد که حداقل از کرونا در امان مانده و می‌تواند سال نورا کج‌دار و مریز جشن بگیرد، ناگهان با سیل اخبار قربانیان کرونای ایرانی مواجهشد، و گویا کرونا تیر آخری بود بر باقی‌ماندهٔ امید اجتماعی.

سگ شرم: دوگان انگیزه-رضایتمندی در اقتصاد مدرن

26 مهر 1398

 

قاب بسته دو فردی را تصور کنید که در حال دویدن هستند. یکی با رضایت خاطر و دیگری ناراحت و مضطرب. وقتی قاب تصویر اولی را باز کنیم، میبینیم که او برای موفقیت در المپیک در حال دویدن است، با انگیزه و البته با رضایتمندی. اگر قاب تصویر دومی را باز کنیم میبینیم سگی به دنبال اوست و برای فرار از سگ در حال دویدن است و لذا بسیار مضطرب و ناراحت است. هر دو می‌دوند، با یک سرعت هم می‌دوند، اما این کجا و آن کجا! این مثال را تا پایان این متن در ذهن داشته باشید.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم